ماهان

شعارهای ایمنی جهت فرهنگ‌سازی :

لطفا انتشار دهید.

1ـ آن روزي پايانش خوش است كه حادثه ای رخ ندهد.
2ـ اول ایمنی ـ بعد كار
3ـ از تصادفات ديگران درس عبرت بگيريد.
4ـ ایمنی اصل ضروري از اشتغال به شمار مي رود.
5 ـ آلودگي محيط زيست زندگي انسان را تهديد می‌کند.
6ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد، رعايت ايمني و بهداشت را سرلوحه كارتان قرار دهيد.
7 ـ ابزارهای دستي را روي كف زمين، در راهروها نگذاريد.
8 ـ استفاده از گوشي در محیط‌های پر سروصدا الزامي است.
9ـ آمار نشان می‌دهد كه اكثر حوادث ناگوار درنتیجه يك بی‌احتیاطی كوچك ایجادشده است .
10ـ اولين اشتباه، آخرين اشتباه است.
11ـ احتياط كن تا بيشتر زندگي كنی!
12ـ از حوادث پيشگيري کنيد اما نه به حرف بلکه به عمل.
13. اهميت و فوريت هر کاري چندان زياد نيست که نتوان آن را به اين طریق بی‌خطر انجام داد .
14ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهيد.
15ـ ايمني زماني حاصل می‌شود که بدانيم چگونه از خطر دور شويم.
16. احتياط شرط عقل است.
17ـ از حمل چندين بسته با حجم با دودست که مانع ديد شما می‌شود خودداري کنيد، از تعداد بسته‌ها بکاهيد و بر دفعات حمل آن بيا فزاييد.
18ـ آيا می‌دانید شوخی‌های خطرناک در محيط کار يکي از مهم‌ترین عوامل ايجاد حادثه است.
19ـ از زير بار معلق و ناپايدار عبور نکنيد.
20ـ استفاده از لوازم حفاظت فردی ( ماسک ـ دستکش و غيره… ) در کار با مواد شيميایی ضروری است.
21ـ اگر در معرض عبور يا پرتاب شدن اجسام قرار داريد، بايد كلاه حفاظتي مقاوم و درعین‌حال سبك به سر گذاريد تا آسيب نبينيد.
22ـ ايمني مسئله‌ای است مربوط به همه
23ـ ابزار كار را در جيب خود جاي ندهيد.
24ـ از تماس با اشياء مشكوك جداً خودداري كنيد.
25ـ از آلوده شدن زخم به گردوغبار و يا تماس با ابزار كار خودداری كنيد.
26ـ از تجارب ديگران استفاده كنيد.
27ـ ابزار ناقص را از محيط دور كنيد.
28ـ ايمني ضامن سلامتي است.
29ـ از استعمال كهنه براي پاك كردن روغن و گريس اضافي روي قطعات ماشين در حال حركت خودداری كنيد.
30ـ اگر نمی‌دانید ، سؤال كنيد .
31ـ از بازی‌های مسخره و اعمالي كه ممكن است ، همكارانتان را ناراحت و عصبانی نمايد ، پرهيز نمایید.
32ـ از وسايل حفاظتي خود هميشه استفاده كنيد.
33ـ به شانس تكيه نكنيد، دستورالعمل‌های كار را موبه‌مو اجرا كنيد.
34ـ برق خادمي است كه قاتل هم می‌تواند باشد.
35ـ به دستورالعمل‌های و علائم ايمني توجه خاص مبذل داريد.
36ـ بهتر است از تجارت مصدومين ژند بگيريم نه آنكه خود مصدوم شويم.
37ـ براي انجام كار با ابزار و وسايل مختلف ، بايد از دستکش‌های مناسب آن كار استفاده نمود.
38ـ با رعايت اصول ايمني ، از افزايش آمار حوادث جلوگيري كنيم.
39ـ بهاي هر حادثه هميشه سنگين است.
40ـ به ايمني فكر كنيد.
41ـ بعد از اتمام كار، وسايل و ابزار كار را در محل مخصوص خود قرار دهيد.
42ـ برق كسي را دوست دارد كه از او بترسد.
43ـ براي انجام هر كار اول فكر كنيد.
44ـ با توكل زانوي اشتر را ببند.
45ـ به اميد روزي كه اصول ایمنی در كليه شئون اجتماعي رعايت شود.
46ـ بسته‌هاي حجيم مانع ديد است.
47ـ براي نظافت ماشين يا روغن‌کاری آن ، ابتدا ماشين را متوقف سازيد. سپس حفاظ آن را برداريد.
48ـ خطر خبر نمی‌کند، آماده‌باشیم.
49ـ به ایمنی فكر كنيد نادر امان باشيد.
50ـ برخورد دست با نوک‌تیز و برنده ابزار كار كه از جيب بيرون آمده ، موجب زخمي شدن دست می‌گردد.
51ـ به‌محض زخمي شدن دست يا ساير اعضاء از کمک‌های اوليه استفاده كنيد، کوچک‌ترین جراحت و خراش می‌تواند سلامتي شما را به خطر اندازد.
52ـ با بكار بردن وسايل حفاظتي فردي از حوادث جلوگيري کنيد .
53 ـ به‌محض بريدگي دست‌وپا و ساير اعضاء از کمک‌های اوليه استفاده کنيد .
54 ـ براي حفظ جان خود به دستورات حفاظتي توجه کنيد .
55 ـ با روش صحيح خود ایمنی را عملاً تبليغ کنيد .
56 ـ پيشگيري مؤثرتر از درمان است .
57 ـ پيشگيري امروز را به علاج فردا موکول نکنيد .
58 ـ تصميم بگيريد سال نو را بدون حادثه بگذرانيد .
59 ـ تجربه را ، تجربه کردن خطاست .

60 ـ توصیه‌های ايمني را جدي بگيريد .
61 ـ چه‌بسا يک جراحت مختصر در اثر لا قيدي به يک کانون چرکي خطرناک تبدیل‌شده سلامت شمارا مورد تهديد قرار دهد .
62 ـ جهت ايمني ، کار را بازرسي نماييد .
63 ـ چون برق ديده نمی‌شود ، هيچ موقع کابل را لمس نکنيد .
64 ـ چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني .
65- خودتان را تميز نگهداريد .
66- خوب فکر کنيد تا خوب به مقصد برسيد .
67- خطر هميشه به چشم ديده نمی‌شود .
68-خطر هميشه در كمين است .
69- خطر پاره شدن يا باز شدن و سقوط بار را هميشه در نظر داشته باشيد .
70- حادثه به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد بلكه علتي دارد .
71- حوادث را قبل از وقوع پیش‌بینی كنيد .
72- حصول ايمني درنتیجه همكاري دسته‌جمعی است .
73- حفاظت ضامن سلامتي است ، عزيزان شما ا انتظار دارند سلامت به خانه‌بر گرديد .
74- حوادث را قبل از وقوع پیش‌بینی كنيد ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .
75- حوادث قابل‌پیشگیری است .
76ـ حفظ سلامتي شما گران‌مایه‌ترین اصل در زندگي به شمار می‌آید.
77ـ حفاظت جان كاركنان بسيار ساده‌تر و بهتر از جبران خسارت ناشي از حوادث در محيط كار است.
78ـ در هنگام كار بايد از لباس منظم و صحيح استفاده نمود.
79ـ در يك محيط آرام کارکنید.
80ـ دانستن نكات ايمني كافي نيست به آن‌ها عمل كنيد.
81ـ در وسايل ايمني اغلب اوقات تجربه گران تمام می‌شود.
82ـ دریچه‌ها و چاله‌های كف كارگاه را بايد با نرده محصور و با چراغ‌قرمز ( علامت خطر ) مشخص گردد تاكسي در آن سقوط نكند.
83ـ در پس هر حادثه نوعي سهل‌انگاری وجود دارد.
85ـ در سر راه خود مواظب میخ‌ها باشيد.
86ـ در هر كاري كه عقل و احتياط توأماً بكار رود از حوادث پيشگيري خواهد شد.
87ـ در موقع كار كردن با اشياء از کفش‌های حفاظتي استفاده کنید تا در صورت سقوط شيئي سنگین‌پای شما آسيب نبيند.
88ـ درب‌های خروجي و راه روهاي منتهي به آن بايد هميشه آزاد باشد تا كارگران بتوانند هنگام بروز حريق در اسرار وقت از آن خارج شوند.
89ـ دستگیره‌های چرخ‌دستی بايد حفاظ داشته باشد تا پشت دست به درودیوار تصادم نكند و زخمي نشود.
90ـ در برابر خطرات ناشي از كار ، خود را حفظ كنيد.
91ـ دقت بيشتر، احتياط بيشتر
92ـ رعايت نظم و انضباط در کارگاه خطر حوادث را كم می‌کند.
93ـ رعايت نظم و تربيت در کارگاه برابر نصف كار انجام‌شده است.
94ـ راه روها و محل آمدورفت كارگران در کارگاه بايد خالي از هرگونه مانعي باشد.
95ـ روز خوش روز بدون حادثه است.
96ـ سال خوش ، سال بدون حادثه است.
97ـ سلامتي بالاترين نعمت است ، آن را به‌آسانی از دست ندهيد.
98ـ سانحه از بی‌مبالاتی ، شتاب‌زدگی و عدم دقت ناشي می‌شود.
99ـ سيگار نكشيد.
100ـ شتاب‌زدگی و بی‌نظمی حادثه‌آفرین است.
101ـ شتاب‌زدگی پشيماني بدنبال دارد.
102ـ شست و شوي لباس با بنزين و مواد نفتي جان عده اي رابه آتش كشيده است. شما ديگر آن را آزمايش نكنيد.
103ـ شرايط و موقعیت‌های خطرناك را اصلاح كنيد.
104ـ صدمات هراندازه جزئي باشد تحت معاينه و درمان قرار دهيد.
105ـ صرف هزينه جهت حفاظت و ايمني یک نوع سرمایه‌گذاری است.
106ـ طریقه‌ی صحيح انجام كار را از سرپرست خود بياموزيد.
107ـ علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.
108ـ عدم رعايت ايمني = وقوع حادثه.
109ـ علم ناقص خطرناك است.
110ـ عزيزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگرديد.
111ـ عزرائيل در دست شما است.
112ـ عصبانيت و خستگي حادثه به دنبال دارد.
113ـ عمر كوتاه خود را با حادثه کوتاه‌تر نكنيد.
114ـ غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشي از عوامل حوادث است.
115ـ غرور و جهالت در هنگام كار با وسايل برقي جان انسان را تهديد می‌کند.
116ـ فقط شما هستيد كه موقع زخمي شدن رنج و زيان می‌بینید.
117ـ فقط عينك قابل تعويض است نه چشم‌ها.
118ـ قبل از توقف ماشين حفاظ را برنداريد.
119ـ قسمت‌های گردنده بدون حفاظ خطرناک‌ترین قسمت ماشین‌آلات است.
120ـ قبل از هر نوع كار به علائم توجه كنيد.
121ـ كارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمی‌شود.
122ـ کوچک‌ترین ضايعه در مدار برق ، مرگ‌آفرین است.
123ـ كار از محکم‌کاری عيب نمی‌کند.
124ـ کوچک‌ترین خراش و جراحت می‌تواند سلامتی شما را به خطر اندازد.
125ـ كلاهك حفاظتي اره دوار براي پيشگيري چنين حادثه تعبیه‌شده است.
126ـ كار خود را با توجه با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.
127ـ کوچک‌ترین خراش و جراحت را پانسمان كنيد.
128ـ كار را بعد از كنترل نمودن كامل شرايط شروع كنيد.
129ـ كسي از شما محافظت نمی‌کند.
130ـ محكم كنيد بند كلاهتان را.
131ـ محيط كار خود را تميز و مرتب نگه دارای كنيد.

132ـ ممكن است وضع شما خوب باشد ولي بهتر استاز وضع همكاران و زيردستان خودآگاه باشيد.
133ـ معايب کار و شرايط خطرناک را فوراً به مافوق اطلاع دهيد.
134ـ نظم و نظافت در كارگاه از حوادث كم می‌کند.
135ـ وسايل حفاظت فردي ، ضامن سلامتي و تندرستی شماست.
136ـ هرگز به بيرون هجوم نبريد.
137ـ هرگز با افزار فرسوده و معيوب كار نكنيد.
138ـ هميشه و در همه حال محتاط باشيد و قبل از هر كاری به عواقب آن فكر كنيد.
139ـ هنگام به دست گرفتن و حمل اشيايي كه قسمت‌های برنده و لبه‌های تيز دارد، دستكش حفاظتي به دست كنيد تا زخمی نشويد.
140ـ هر بيشه گمان مبر كه خالي است ، شايد پلنگ خفته باشد.
141ـ هنگام جوشكاري ، ریخته‌گری و ساير كارهايي كه در نور بسيار شديد صورت می‌گیرد ، استعمال عينك حفاظتي ضروري است.
142ـ يك كبريت خاموش نشده ، يك ته سيگار روشن ممكن است لحظاتي بعد حادثه شومی ببار آورد.
143ـ يك خطاي كوچك می‌تواند حادثه اي بزرگ به وجود آورد.
144ـ یک‌لحظه غفلت ، يك عمر پشيمانی.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
لیست علاقه مندی ها 0

فرم ورود به ماهان

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت‌نام کنید

چگونه میتوانم کمکتان کنم؟